Work ** | Awards**

2021

Amal Dev Chandran

Amal Dev Chandran

Anjal B

Anjal B

Ankita Khanvilkar

Ankita Khanvilkar

Aravind J

Aravind J

Harini M

Harini M

Harshal Patil

Harshal Patil

Karan Kapoor

Karan Kapoor

Sunkara Krishna Nihar

Sunkara Krishna Nihar

Lipi Choudhary

Lipi Choudhary

Nishtha Singhal

Nishtha Singhal

Nivedita Singh

Nivedita Singh

Richa Pani

Richa Pani

Ruth Thomas

Ruth Thomas

Saipreethi Durairaman

Saipreethi Durairaman

Shrungeri Pawale

Shrungeri Pawale

2020

Abhishek Yadav

Abhishek Yadav

Gaurav Kumar

Gaurav Kumar

Himank Nagpal

Himank Nagpal

Ipsita Rajak

Ipsita Rajak

Janet Jacob

Janet Jacob

Kriti Sachan

Kriti Sachan

Meher Jangra

Meher Jangra

Sangeeth

Sangeeth

Shraavya Komaravalu

Shraavya Komaravalu

Shreeya Patil

Shreeya Patil

Surya Saarthi Roy

Surya Saarthi Roy

Student_Blank_190x125.png

2019

Abhijay Meshram

Abhijay Meshram

Aditya Laad

Aditya Laad

Akhil Tom Prakash

Akhil Tom Prakash

Amit Rai

Amit Rai

Arjun Sunil

Arjun Sunil

Arpita Agrawal

Arpita Agrawal

Arushi Choudhary

Arushi Choudhary

Athira K. Das

Athira K. Das

Atul Kumar

Atul Kumar

Harshit Doodwal

Harshit Doodwal

Mehdi Saajid

Mehdi Saajid

Purav Bhardwaj

Purav Bhardwaj

Shaivangi Dalal

Shaivangi Dalal

Vaibhav Vivek

Vaibhav Vivek

Student_Blank_190x125.png

2017

Aditya Devaramane

Aditya Devaramane

Aishwarya Karnik

Aishwarya Karnik

Anand Balakrishnan

Anand Balakrishnan